Blomster blandinger

Faunastriber, inklusive blomsterstriber og bestøverbrak blandinger måske endda med hjemmehørende vilde arter, beriger miljøet med biodiversitet og skøn natur.
Disse naturlige korridorer langs veje og marker tilbyder levesteder for dyrelivet.
Blomsterstriber og bestøverbrak tiltrækker et mylder af insekter, og bidrager til bestøvningen af plantearter.
Deres tilstedeværelse fremmer den biologiske variation og opretholder den økologiske balance.